Email: ostraha@astrema.cz

Fyzická ostraha

Úvod Fyzická ostraha

FYZICKÁ OSTRAHA

Hlavním úkolem je prevence a zabránění možných škod na majetku klienta.
Konkrétní řešení typu ostrahy a ochrany objektu je vždy dle posouzení bezpečnostních rizik a přání zákazníka. Fyzická ostraha může být v několika režimech, které lze vzájemně kombinovat.

Profesionalita

Služba klade velký důraz na spolehlivost, rychlou reakci, profesionální vystupování a samostatný úsudek v možných krizových situacích.

Nenahraditelnost

Bezpečnostní pracovník provádí celou řadu povinností, které ani v dnešní technické době není možné zajistit jinak než fyzickou přítomností osoby.

Fyzické střežení

Fyzické střežení objektu proti vniknutí nežádoucí osoby, vloupání

Obchůzková činnost s využitím kontrolního systému ACTIVE GUARD (kontrola provedených obchůzek)

Recepční a informační služby

Kamerový dohled v objektu nebo areálu

Řešení krizových událostí v objektu (hrozba bombou, přepadení)

Povinnosti fyzické ostrahy

Ostraha v komerčních objektech

 Kontrola vynášených i vyvážených věcí z objektu (obsluha vrátnic)

 Kontrola na alkohol u zaměstnanců

 – Výdej klíčů včetně jejich evidence

 Kontrola soukromých parkovišť

 Ostraha stavenišť po dobu výstavby

 Informační a recepční služby

 Pořadatelské služby (festivaly, marketingové, kulturní a společenské akce)

Ostatní služby

– Okamžitý zásah v případě havárií (voda, plyn, el. zkrat, ekologické aspekty apod.)

– Součinnost se složkami Integrovaného systému (Policie ČR, hasiči, záchranná služba)

– Obsluha elektronických zabezpečovacích systémů

– Protipožární hlídky a dozor nad požární signalizací