Email: ostraha@astrema.cz

Patrolovací služba

Úvod Patrolovací služba

Patrolovací služba

– Mimořádná nebo pravidelná kontrola objektu zákazníka našimi zaměstnanci

– Kontrola na nenarušenost perimetru a pláště budovy, kontroly uzamčení dveří, vrat, oken, uskladněného materiálu, parkujících vozidel a stavebních mechanismů s PHM

– Kontroly a obsluha jednodušších technických systémů na staveništích nebo v objektech, které je nutno udržet v provozu (čerpadla, kompresory apod.)

– Kontroly nezabezpečených firemních nebo obecních skládek s rizikem zahoření

– Preventivní kontroly obecního majetku v obcích, kde není Městská policie