Email: ostraha@astrema.cz

Převozy finanční hotovosti

Úvod Převozy finanční hotovosti

PŘEVOZY FINANČNÍ HOTOVOSTI

Fyzická přeprava cenných předmětů patří k velmi častým potřebám fyzických osob i větších organizací, a proto je nezbytné téměř každý transport důkladně zabezpečit.

Provádíme doprovod Vašich zaměstnanců při přepravě hotovosti a cenných předmětů.

Finanční hotovost může být přepravována v bezpečnostních kufrech s barvícím modulem, případně jištěna dalším záložním vozidlem.

Ochrana při převozu

Ochranu při přepravě peněz a cenností za účasti klienta (doprovody z banky, přesuny hotovostí aj.)

Ochrana při přepravě

Ochranu při přepravě cenných nákladů (kamiony, transporty)