• Fyzická ostraha
 • Elektronická ostraha
 • Úklidové služby
 • Ostatní služby

PROTIALKOHOLNÍ KONTROLA

Proč kontrolovat zaměstnance na alkohol?
 • Zákoník práce ukládá zaměstnanci, aby nepožíval alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a ani nevstupoval na pracoviště pod vlivem alkoholu (§106 zák.práce č.262/2006 Sb.)
 • Nestranná kontrola kontrolním pracovníkem dodavatelské služby
 • Pravidelná kontrola úrovně dodržování bezpečnosti práce na pracovištích

Postup kontroly zaměstnanců na alkohol
 • kontrolní pracovník dodavatelské služby provede kontrolu na alkohol u přítomných zaměstnanců dle požadavků objednatele.
 • provádí se za pomocí dechového přístroje fy ALCOBLOW.
 • je vždy prováděna u každého zaměstnance v samostatném prostoru bez účasti ostatních kontrolovaných zaměstnanců – ochrana osobních údajů….
 • v případě pozitivní dechové zkoušky pracovníka, sepíše kontrolní pracovník s dotyčným protokol, který předá zaměstnavateli.
 • kontrolní pracovník se vždy prokáže zmocněním, pověřením ke kontrole vydaným objednatelem.
 • z každé kontroly je proveden zápis.
 • oznámení o provedené kontrole Vám bude v co nejkratší možné době zasláno na emailovou adresu uvedenou v objednávce, případně předáno osobně. Každý zápis o provedené kontrole slouží jako podklad k fakturaci.

Tuto službu je možné sjednat jednorázově, opakovaně nebo dlouhodobě.

Poptávkový formulář

Tento formulář slouží k nezávazné poptávce našich služeb.

Poptávkový formulář
Fyzickou ostrahu (firmy, stavby, ...) Kontroly práce neschopných zaměstnanců
Elektronickou ostrahu (firmy, kanceláře, ...) Patrolovací služby
Úklidové služby (kanceláří, bytových domů, ...) Ostrahu vozidel - ONI (sledování, střežení...)
Protialkoholní kontroly zaměstnanců Převoz finanční hotovosti

Odesláním tohoto formuláře se k ničemu nezavazujete.
Budeme Vás kontaktovat do druhého pracovního dne.

Pro odeslání vyplňte kód: SPAM kód