Email: ostraha@astrema.cz

Protialkoholní kontrola

Úvod Protialkoholní kontrola

PROTIALKOHOLNÍ KONTROLA

Zákoník práce ukládá zaměstnanci povinnost, aby nepožíval alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a ani nevstupoval na pracoviště pod vlivem alkoholu.

Pomůžeme Vám zkontrolovat dodržování této povinnosti u Vašich zaměstnanců.

Výhody této služby?

Nestranná kontrola kontrolním pracovníkem dodavatelské služby

Pravidelná kontrola úrovně dodržování bezpečnosti práce na pracovištích

Postup kontroly

 Provedeme kontrolu na alkohol u přítomných zaměstnanců dle požadavků objednatele.

 Provádí se za pomocí dechového přístroje fy ALCOBLOW a Dräger

 Je vždy prováděna u každého zaměstnance v samostatném prostoru bez účasti ostatních kontrolovaných zaměstnanců – ochrana osobních údajů….

 V případě pozitivní dechové zkoušky pracovníka, sepíše kontrolní pracovník s dotyčným protokol, který předá zaměstnavateli.

 Kontrolní pracovník se vždy prokáže zmocněním, pověřením ke kontrole vydaným objednatelem.

 Z každé kontroly je proveden zápis.

 Oznámení o provedené kontrole Vám bude v co nejkratší možné době zasláno na emailovou adresu uvedenou v objednávce, případně předáno osobně. Každý zápis o provedené kontrole slouží jako podklad k fakturaci.